Danh sách thủ tục hành chính theo đơn vị thực hiện
Cấp huyện
STTTênCơ quan ban hànhMức độ thủ tục
1 Cấp Giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm TTYT Thành phố Đồng XoàiMức độ 2
2 Cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (Áp dụng đối với người khám chữa bệnh ngoại trú) TTYT Thành phố Đồng XoàiMức độ 1
3 Cấp Giấy ra viện (Áp dụng đối với điều trị nội trú) TTYT Thành phố Đồng XoàiMức độ 1
Cấp xã
Không có dữ liệu