Tổng số: 16
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
không 03/08/2022 Bảng phân công trực tại Trung tâm Y tế tháng 08 năm 2022 (thay đổi)
Lượt xem: 454
Tải về1
Lượt tải 1399
không 29/07/2022 Lịch trực chống dịch tháng 8 2022
Lượt xem: 273
Tải về1
Lượt tải 1128
không 14/07/2022 Bảng phân công trực tại Trung tâm Y tế tháng 07 năm 2022 (thay đổi lần 1)
Lượt xem: 263
Tải về1
Lượt tải 32
không 26/07/2022 Bảng phân công trực tại Trung tâm Y tế tháng 08 năm 2022
Lượt xem: 244
Tải về1
Lượt tải 33
không 30/06/2022 Bảng phân công trực tại Trung tâm Y tế tháng 07 năm 2022
Lượt xem: 242
Tải về1
Lượt tải 35
không 30/05/2022 Trực TTYT và Khu điều trị bệnh nhân Covid-19 tháng 6 2022
Lượt xem: 165
Tải về1
Lượt tải 28
không 30/05/2022 Bảng trực chống dịch Covid tháng 6 năm 2022
Lượt xem: 189
Tải về1
Lượt tải 29
không 20/05/2022 Trực TTYT và BVDC tháng 5 2022 (thay đổi lần 2)
Lượt xem: 156
Tải về1
Lượt tải 28
không 19/05/2022 Trực TTYT và BVDC tháng 5 2022 (thay đổi lần 1)
Lượt xem: 176
Tải về1
Lượt tải 30
Không 27/04/2022 Trực TTYT và BVDC tháng 5 2022
Lượt xem: 185
Tải về1
Lượt tải 28
12