Tổng số: 16
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
không 03/08/2022 Bảng phân công trực tại Trung tâm Y tế tháng 08 năm 2022 (thay đổi)
Lượt xem: 112
Tải về1
Lượt tải 0
không 29/07/2022 Lịch trực chống dịch tháng 8 2022
Lượt xem: 96
Tải về1
Lượt tải 0
không 14/07/2022 Bảng phân công trực tại Trung tâm Y tế tháng 07 năm 2022 (thay đổi lần 1)
Lượt xem: 90
Tải về1
Lượt tải 0
không 26/07/2022 Bảng phân công trực tại Trung tâm Y tế tháng 08 năm 2022
Lượt xem: 92
Tải về1
Lượt tải 0
không 30/06/2022 Bảng phân công trực tại Trung tâm Y tế tháng 07 năm 2022
Lượt xem: 86
Tải về1
Lượt tải 0
không 30/05/2022 Trực TTYT và Khu điều trị bệnh nhân Covid-19 tháng 6 2022
Lượt xem: 75
Tải về1
Lượt tải 0
không 30/05/2022 Bảng trực chống dịch Covid tháng 6 năm 2022
Lượt xem: 80
Tải về1
Lượt tải 0
không 20/05/2022 Trực TTYT và BVDC tháng 5 2022 (thay đổi lần 2)
Lượt xem: 53
Tải về1
Lượt tải 0
không 19/05/2022 Trực TTYT và BVDC tháng 5 2022 (thay đổi lần 1)
Lượt xem: 74
Tải về1
Lượt tải 0
Không 27/04/2022 Trực TTYT và BVDC tháng 5 2022
Lượt xem: 82
Tải về1
Lượt tải 0
12