Tổng số: 16
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
không 03/08/2022 Bảng phân công trực tại Trung tâm Y tế tháng 08 năm 2022 (thay đổi)
Lượt xem: 422
Tải về1
Lượt tải 1064
không 29/07/2022 Lịch trực chống dịch tháng 8 2022
Lượt xem: 254
Tải về1
Lượt tải 788
không 14/07/2022 Bảng phân công trực tại Trung tâm Y tế tháng 07 năm 2022 (thay đổi lần 1)
Lượt xem: 245
Tải về1
Lượt tải 22
không 26/07/2022 Bảng phân công trực tại Trung tâm Y tế tháng 08 năm 2022
Lượt xem: 228
Tải về1
Lượt tải 23
không 30/06/2022 Bảng phân công trực tại Trung tâm Y tế tháng 07 năm 2022
Lượt xem: 228
Tải về1
Lượt tải 26
không 30/05/2022 Trực TTYT và Khu điều trị bệnh nhân Covid-19 tháng 6 2022
Lượt xem: 159
Tải về1
Lượt tải 19
không 30/05/2022 Bảng trực chống dịch Covid tháng 6 năm 2022
Lượt xem: 180
Tải về1
Lượt tải 20
không 20/05/2022 Trực TTYT và BVDC tháng 5 2022 (thay đổi lần 2)
Lượt xem: 149
Tải về1
Lượt tải 19
không 19/05/2022 Trực TTYT và BVDC tháng 5 2022 (thay đổi lần 1)
Lượt xem: 168
Tải về1
Lượt tải 21
Không 27/04/2022 Trực TTYT và BVDC tháng 5 2022
Lượt xem: 179
Tải về1
Lượt tải 19
12