Tổng số: 16
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
không 03/08/2022 Bảng phân công trực tại Trung tâm Y tế tháng 08 năm 2022 (thay đổi)
Lượt xem: 377
Tải về1
Lượt tải 1062
không 29/07/2022 Lịch trực chống dịch tháng 8 2022
Lượt xem: 245
Tải về1
Lượt tải 786
không 14/07/2022 Bảng phân công trực tại Trung tâm Y tế tháng 07 năm 2022 (thay đổi lần 1)
Lượt xem: 233
Tải về1
Lượt tải 20
không 26/07/2022 Bảng phân công trực tại Trung tâm Y tế tháng 08 năm 2022
Lượt xem: 219
Tải về1
Lượt tải 21
không 30/06/2022 Bảng phân công trực tại Trung tâm Y tế tháng 07 năm 2022
Lượt xem: 219
Tải về1
Lượt tải 24
không 30/05/2022 Trực TTYT và Khu điều trị bệnh nhân Covid-19 tháng 6 2022
Lượt xem: 155
Tải về1
Lượt tải 17
không 30/05/2022 Bảng trực chống dịch Covid tháng 6 năm 2022
Lượt xem: 173
Tải về1
Lượt tải 18
không 20/05/2022 Trực TTYT và BVDC tháng 5 2022 (thay đổi lần 2)
Lượt xem: 141
Tải về1
Lượt tải 17
không 19/05/2022 Trực TTYT và BVDC tháng 5 2022 (thay đổi lần 1)
Lượt xem: 161
Tải về1
Lượt tải 19
Không 27/04/2022 Trực TTYT và BVDC tháng 5 2022
Lượt xem: 171
Tải về1
Lượt tải 17
12